Øvre Numedal Fjellstyre
Vi løser samfunnsoppdraget!
15. september 2019
Det har vært 2 gode jaktperioder i Øvre Numedal statsallmenning. Den første helt i starten av jakta. 4-5 dager etter 10. aug.
Og så en ny periode  omkring forrige helg - 7.-8.9.
I den første perioden anslår vi totale fellinger til 30-40 og i den andre noen flere. Derfor vil vi anta at vi nærmer oss en samla 
felling på 100 storbukker. 
På Hardangervidda skal det som kjent kun skytes storbukk iår. Det kompliserer jaktinga og uten dette kravet, ville vi sikkert fått
mye høyere fellingstall. Men kravet til prøver for skrantesyke (CWD) styrer uttaket og vi må si oss rimelig fornøyd med våre 
jegeres innsats. Totalt på Hardangervidda har antall prøver passert 800. Med vestlige vinder nå, er det håp om at vi får tatt 
prøver av 1000 dyr. Vi er dermed på god vei til å imøtekomme kravene om samme resultat blir etter jakt neste år. 
 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker