Øvre Numedal Fjellstyre>Fjellstyre
FJELLSTYRET
 
"I hver kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre. Fjellstyret skal administrere bruken og utnytting av rettar og lunnende i statsallmenningen så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmenningenvert brukt på ein måte som fremgjar næringslivet i bygda og tek vare på naturvern og friluftsinteressene."
 
(Formålsparagrafen, fjellovens § 3 første og andre ledd)
 
Fjellstyrets viktigste oppgave er derfor å administrere bruksrettighetene i statsallmenninene til beste for de bruksberettigede og næringslivet i lokalsamfunnet, samtidig som de skal ivareta både lokalsammfunnets og storsamfunnets naturvern- og friluftsinteresse.
 
Et fjellstyre skal normalt ha 5 medlemmer. Øvre Numedal Fjellstyre har 7 fordi retten til allmenningsbruk også ligger i andre kommuner enn den allmenningen ligger i. Det er følgende fordeling: 2 fra Rollag, 2 fra gamle Nore, 2 fra gamle Uvdal, og 1 fra Dagali og Sør-Skurdalen (som tilhørte Uvdal helt fram til 1944). Fjellstyret følger kommunevalgperioden. Jakt, fiske og friluftsinteressene skal være representert ved siden av "dei som har rett til allmenningen som jordbrukarar."
 
 
 
                                 
                                  Vebjørn Håvardsrud (Sp)ble ved konstitueringen av styret i jan. 2016 valgt som leder
                                  for sin 5. periode. Han ble første gang valgt inn i fjellstyret i 1988. Representerer
                                  de bruksberettigede i Dagali- og Sør-Skurdalen (som opprinnelig hørte til gamle
                                  Uvdal kommune fram til 1946).     
 
Knut Heiberg er fra Rødberg og representerer Arbeiderpartiet. Han ble valgt inn for første gang.
 
 
Kjell Kristiansen bor i Veggli og representerer Ap. Han har sin første periode i fjellstyret. 
Tidligere medlem av Tilsynsutvalget. 
 
 
Oluf Fønnebø bor i Uvdal og representerer Nore og Uvdal Høyre. Han er valgt inn for sin 
2. periode. 
 
 
Tor-Olav Røisgaard bor i Uvdal og representerer Nore og Uvdal Senterparti.
 
 
 
Anders Eriksrud fra Rollag er ny for denne perioden. Han er ivrig fjellmann og villrein- og elgjeger.
Er valgt fra SP. 
                                                                                                                         
   
Thov G.Wetterhus (Sp)kom inn i fjellstyret forrige periode           
som fast representant. Han ble valgt inn fra       
Nore. Ivrig jeger både på fjellet og i skogen etter elg.
 
 

 
 
Selv om vi følger kommunevalgperioden og valgene gjøres av kommunestyret, er ikke fjellstyret underlagt kommuneloven. Kommunestyret eller administrasjonen har derfor ingen instruksjonsmyndighet overfor fjellstyret. Som en følge av dette, har ØNF egen sekretærordning, egen regnskapsfører, eget budsjett og sørger selv for inntekter til dekking av driftsutgiftene.
 
 
 
 
FJELLSTYRETS MEDLEMMER
 
Vebjørn Håvardsrud (LEDER)
3588 DAGALI 
92496789
E-post: vebjorn@havardsrud.no
Anders Eriksrud
3636 ROLLAG

97586674
E-post: anders_eriksrud@hotmail.com
Kjell Kristiansen
3628 VEGGLI

90117049
E-post: karnkri@online.no
Thov G.Wetterhus
3639 NORE 
97150490
E-post:thovg@hotmail.com
Knut Heiberg
3630 RØDBERG

48052234
E-post: heiberg.knut@gmail.com
Oluf Fønnebø
3632 UVDAL

91867505
E-post: oluf@fonnebo.net
Tor-Olav Røisgaard
3632 UVDAL
95805340
 E-post:t-o_r@hotmail.com
 
FJELLSTYRETS SEKRETARIAT
 
Hans-Jørgen Jahren (SEKRETÆR)
3630 RØDBERG
99109720 E-post: h.j.j@online.no 
ØNF Kontor
RØDBERG

99109720

E-post: ovre.numedal@fjellstyrene.no 

Hardangervidda Fjelloppsyn
Pb. 562, 5703 VOSS

 

90213630 

E-post: hardangervidda.fjelloppsyn@fjellstyrene.no

 


  
                       
                 Sekretæren i sitt rette element: Etter ett av 13 gjennomførte BIRKEBEINERRITT.
                 Nå er den perioden avslutta fordi jeg igjen kan jakte villrein (villreinjakta starter 20.8.). Ved 65 år (jeg er født i 1951) kan man slutte i oppsynet og den muligheten brukte jeg. Støkkjakt på rype og
                 skogsfugl er ved siden av villreinjakta den store lidenskapen. Jakt er jo en fin måte å holde formen ved like på, men jeg liker å konkurrere og Birkebeinerrennet har blitt et årlig mål.
                 Jeg ble tilsatt i Hardangervidda Fjelloppsyn/Øvre Numedal fjellstyre i 1998. Før den tid var jeg lærer og rektor ved Uvdal skole. Fortsatt jobber jeg 35 % ved skolen. 
 

     
                        
 
     
    
   
    
  
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker