Øvre Numedal Fjellstyre>Fjellstyre>Virksomhetsplan
VIRKSOMHETSPLAN
Fjellstyret vedtar årlig en virksomhetsplan. Dette er et tjenlig styringsdokument. I forkant av budsjettarbeidet legges det opp til at virksomheten for året bestemmes. I dette forslaget er gjenværende arbeid fra året ført opp igjen. Det sikrer at vedtak blir fulgt opp. Nedenfor følger et eksempel på en   virksomhetsplan:
 
TID:  AKTIVITET/VIRKSOMHET:  KOMMENTAR: 
Jan.  Konstituering 
Arbeide videre med hjemmeside. Målet er å ha alt klart til k-styret 14.2.
Sluttføre arbeidet med innredning av kontoret. Det skal settes inn 2 nye skap. 
Møte med berørte parter om villreinjakta. Utvalet har ansvaret for det 1. møte. 
Forberede møteopplegg med de bruksberettigede angående villreinjakta. Spørreundersøkelse. ØNF arrangere sitt eget møte - se nedenfor. 
Fjellstyremøte 31.1.  
Feb Oppfølging av anbudet på "Ribbohei". Hytta skal være ferdig til 1.5.
Orientering overfor k-styret Nore og Uvdal 14.2.
Det avholdes lokalt oppsummeringsmøte på Rødberg Hotell 17.2. Hovedtema: Villreinjakta.  
 Budsjett vedtas.  
Kontroll og kartlegging av hyttene. Man bør vurdere å installere solcelle-anlegg på Grønenuten, Kolven og Ribbohei. Fjellstyret skal vedta en vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplanen forutsetter kartlegging av standard og utstyr.
Fjellstyremøte 21.2. Tema: Villreinforvaltning.  
 Møte angående fellesfiskekort. 
Mars Forvaltningsplanen for HV krever oppfølging. 
Fjellstyremøte 30.3. Tema: Småviltjakta.  
Begynne forberedelsene for bygging av "Elsjålægeret". Det er fortsatt et åpent spørsmål om de formelle sidene blir avklart av fylkesmannen. 
Fellesmøte - fastsetting av årets villreinkvota. Dato: 24. - 26.3.
Utkjøring av gytegrus til "Festningstjern". Forutsetter at vi får gjort det nødvendige, forberedende arbeidet med kultiveringstiltak i.f.t. fiske.
Årsmelding vedtas og sendes ut.
Orientering k-styret i Rollag
 Utlysing av småviltjakt frist 1.4. 
April  Befaring og vask/vedlikehold av hyttene.   
All transport til "Ribbohei" må være avslutta. Også transport til Kolven (tak) må foretas. Inredningsarbeidet fullføres.
Utlysing av villreinjakt frist 1.5.
 Det bør også i år gjøre sen ekstra innsats for nye jegergrupper - rekrutteringstiltak. Arbeide mot jegerprøvedeltakerne.  Fjellstyret gir ABC FOR JEGERPRØVEN gratis til hver deltaker. 
Endelig fastlegging av regelverket ved årets jakt.  
Fjellstyremøte 27.4. Tema: Fiske.
Fiskeforvaltning i allmenningen.  Utsetting og prøvefiske må planlegges.
Ta stilling til evt. samlokalisering.
Mai  Trekning av villreinkort.
 Bekjentkjøring av utdelingstidspunkt og -sted.  
Fjellstyremøte 24.5. Tema: Hytter og ferdsel.
Utsendelse av fiskekort og kart.  
Juni/
Juli 
Forberedende arbeid for villreinjakta. Det tas sikte på å betjene de fleste henvendelser innenfor kunngjort kontortid. 
Infomøte for villreinjegere.
Det er et mål å få sett over hyttene i oppsynsperiodene. 
Prøvefiske. 
Sept.   Oppsyn.  
Salg av småviltkort og utleie av hyttene.
Okt. Etterarbeid/statistikkarbeid villreinjakt. 
 Innmelding/statistikkarbeid fiske
Budsjettarbeidet for 2001 starter. 
Nov./
Des. Planarbeid/sekretærarbeid Normalt er dette ei rolig tid på kontoret som tilsier utnytting av tida til nødvendig planlegging. 


 
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker