Øvre Numedal Fjellstyre>Fjellstyre>Drift
DRFIT
Når det gjelder driftsinntektene, har salg av småviltkort vært en sikker inntektskilde. Men usikkerhet knytta til bestanden og fredningen i 2015, gjør at vi neppe i framtida kan regne med at bestand og inntekter kommer tilbake til "gamle høyder." Også salg av villreinkort, fiskekort, og leieinntekter på hyttene, er viktige bidrag. Men flere av disse inntektskildene medfører utgifter. Fjellstyret betaler betydelig i fellingstillatelser for villrein. ØNF har store, faste utgifter som forsikringer 35', kontingent Norges fjellstyresamband 50' og kjøp av oppsyns- og sekretærtjenester for 350'. Regnskap, revisjon, drift av nettstedet og vedlikehold på ialt 15 hytter binder  opp betydelige beløp. Driften er derfor omfattende og omsetningen er ofte over 1 mill.
 
Øvre Numedal Fjellstyre har en bevisst politikk ved at det holdes en lavest mulig pris på jakt og fiske. Prisene skal godkjennes av MD. For å utføre alle oppgavene som fjellstyret er satt til er ØNF organisert i fire underutvalg:
 
A. Hytter og ferdsel 
B. Småvilt 
C. Villrein 
D. Fiske 
 
Vi har et samarbeid med Hardangervidda Fjelloppsyn som utfører endel praktiske oppgaver (f.eks. innkjøring av ved og propan). Sekretærtjenestene kjøpes også gjennom dette selskapet. I allmenningen er det 6 hytter med god standard. Du finner disse i Festningsnutan, ved Vegarhovd, ved Bakketjønn, Kolven, i Grønenuten og Ribbohei (restaurert i 2000).  Men det er også satt istand endel enklere husvære i den siste tida. Vegarhovdlægeret, Elsjålægeret, Muran og Kolvelægeret er slike eksempler. Se bilde av alle steinbuene og hyttene på forsida. Steinbuene er åpne (ulåste) hele året. Men ta ikke for gitt at du kommer deg inn i ei steinbu om vinteren. For interesserte anbefaler vi å studere våre kart med alle hyttene og lægerne tegnet inn. Se nederst på hjemmesida. Kontakt evt. kontoret for detaljopplysninger.
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker