Øvre Numedal Fjellstyre>Fjellstyre>Saksoversikt
SAKSOVERSIKT - eksempel
DATO: SAKSNR.: SAKENS TITTEL:
21.1. 1 Referater
2 Utbetaling av godtgjørelse
3 Restaurering av Eljålægeret
4 Samarbeidsorganet for fjellstyre på HV
5 Budsjett
22.2. 6 Referater
7 ØNF's stilling I.F.T. HF as
8 Regnskapet
9 Utbetaling av godtgjørelse til ØNF
10 Villreinjakta
11 Utbetaling av godtgjørelse for ØNF-Arbeid
12 Prisene på jakt og fiske
18.3. 13 Referater
14 Anbud/kontrakt for bygging
15 Beiteavtaler
12.4. 16 Referater
17 Skisse til forv. plan - uttalelse
18 Produksjons- og lagerbygg ved Langesjøen
20.5. 19 Referater
20 Prioriteringslistene villreinjakta
21 ØNF's forhold til jaktfri sone, jakttid
14.6. 22 Referater
23 DVD-Prosjektet
24 Søknad om tilskudd
25 Jaktavtale med Eidfjord
26 Søknad om 8 garndøgn
27 Varsel om tiltak mot ørekyte
28 Årsmelding
17.11. 29 Referater
30 Utvida villreinjakta
31 Hein seter - leie av beite
32 Samarbedsavtale NJFF - NFS
33 Revidert kart ØNS
34 Søknad om midler - jakt på liryper
35 Reguleringsplan for halnebrygga
16.12 36 Referater
37 Evaluering av villreinjakta
38 Bjordalsdrifta beitelag
39 Søknad om løyve til telting ved Holmetjønn
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker