Øvre Numedal Fjellstyre>Jakt
JAKT
Når det skal skrives om jakt i områdene rundt Hardangervidda, er det også en historie om menneskene rundt Vidda. For mennesket og reinen kom samtidig til Hardangervidda etter siste istid (omlag 9000 år siden). Og siden har naturressursene vært av den største betydning for bygdene omkring. Fiske, jakt og beite er stikkord
 
Gjennom jakt var det ikke bare behovet for mat som ble dekket, men også klær, redskap og til og med ly mot vær og vind ble tilfredsstilt. Det samarbeidet som var nødvendig jegerne imellom, la grunnlaget for både kulturell og intellektuell utvikling, som igjen utviklet et sivilisert samfunn. Kombinasjonen av veidekultur og jordbruk la grunnlaget for de bygdesamfunnene vi idag kjenner.
 
Selv om det var ett hovedærend som de første menneskene hadde, nemlig å jakte rein, er det også interessant å legge merke til at jakt på elg foregikk ved Halnefjorden for omlag 5000 år siden. I dagens samfunn er jakt mer mentalhygiene enn en livsnødvendighet. Jaktinteressen sitter dypt hos mange og det er en stor del av det totale friluftsliv i Norge. Småviltjakta er mest populær, mens jakt på villrein regnes for såkalt eksklusiv og man kan anta at vel 10% av jegerne jakter villrein.
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker