Øvre Numedal Fjellstyre>Jakt>Småviltjakt
SMÅVILTJAKT
Småviltjakta er også hos oss svært populær. Først og fremst blant utenbygdsjegere, mens villreinjakta er ettertrakta blant de bruksberettigede til allmenningen. Begge jaktformer er regulert gjennom Fjelllova og vedtak i fjellstyret.
 
Når det gjelder småviltjakta er det spesielt at "dei som siste året har vore og framleis er fast busette i Norge har rett til under like vilkår å oppnå høve til å drive jakt utan hund på småvilt." (§23). Jakt med hund er nærmere regulert av fjellstyret. Økonomisk har småviltjakta betydd svært mye for driften av allmenningen. Det har vært en stabil og sikker inntekt. Men nå er situasjonen annerledes og fjellstyret totalfreda rypa for første gang i 2015. Det er gjort følgende vedtak i fjellstyret av interesse:
 
1. Småviltjakta er delt inn i fire områder (se oversiktskart nederst på hjemmesida):
I. Halne/Hein 
II. Bakketjønn/Rauhelleren 
III. Lågaros 
IV. Hette 
 
2. Jaktsesongen er delt inn i disse jaktperiodene (JP):
JP0: 10.9.-14.9. (uten hund) 
JP1: 15.9.-20.9. 
JP2: 21.9.-27.9. 
JP3: 28.9.-4.10. 
JP4: JP2 eller JP3 + 5.10-30.11 
JP5: Sesongkort (15.9.-30.11) 
 3. Hvis ett område har for mange jegere, foretar fjellstyret trekning mellom jegerne.
 
4. Ved manglende tilbakemelding, vurdere fjellstyret videre tiltak (f.eks. lavest prioritering ved neste års jakt).

 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker