Øvre Numedal Fjellstyre>Fiske
FISKE
I Øvre Numedal Statsallmenning forvalter fjellstyret fiske i 57 vann på tilsammen 13000 da. I 53 vann er det tillatt å fiske med garn for innenbygdsboende. Dette er en ressurs som det forplikter oss å forvalte på den best mulige måten. I mange år har det vært gjennomført prøvefiske med påfølgende driftsplaner og forslag til tiltak for å bedre avkastningen.

Med så mange vann vil det ta noen år før et nytt prøvefiske blir foretatt i det enkelte vann. Det er derfor særdeles viktig at garnfiskeren er ansvarsbevisst og sender tilbake nøyaktig fangstrapport-skjema etter endt sesong. Dette vil bli benyttet som bakgrunnsmateriale for neste års fiskeutsetting og andre aktuelle tiltak. For å nå felles målsetting i denne del av forvaltningen, har fjellstyret derfor vedtatt at dette må være et forpliktende krav til alle garnfiskere.

 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker