Øvre Numedal Fjellstyre>Fiske>Garnfiske
GARNFISKE
 53 vann er det tillatt å fiske med garn for innenbygdsboende. Dette er en ressurs som det forplikter oss å forvalte på den best mulige måten. I mange år har det vært gjennomført prøvefiske med påfølgende driftsplaner og forslag til tiltak for å bedre avkastningen.
 
Med så mange vann vil det ta noen år før et nytt prøvefiske blir foretatt i det enkelte vann. Det er derfor særdeles viktig at garnfiskeren er ansvarsbevisst og sender tilbake nøyaktig fangstrapportskjema etter endt sesong. Dette vil bli benyttet som bakgrunnsmateriale for neste års fiskeutsetting og andre aktuelle tiltak. For å nå felles målsetting i denne del av forvaltningen, har fjellstyret derfor vedtatt at dette må være et forpliktende krav til alle garnfiskere.
 
 
Orientering om fangstrapportskjema for garnfiske
 
Øvre Numedal Fjellstyre har fattet følgende vedtak om krav til tilbakemelding om fangst:
  1. Alle innbygdsboende som driver garnfiske i statsallmenningens vann pålegges å gi tilbakemelding av fangst til fjellstyret innen 15.10 hvert år.
  2. For hvert vann det blir fisket i, ber en om følgende:
    1. Fangstdato og vannets navn
    2. Antall fisk og totalt antall kilo
    3. Antall garn og maskevidde
    4. * Enkeltvis lengdemåling og veiing av et variert utvalg fisk.

OPPLYSNINGENE FØRES INN I SKJEMA
(skjemaer finner du under fangstrapport)
 
* Til pkt. 4: Det bør her velges ut varierende størrelser av ca. halvparten av fangsten. Ta et nøyaktig lengdemål av hver fisk. Ved veiing er det viktig å huske at dette skal gjøres før fisken sløyes. 
 
Vann i ØNS over 75 da. (Garnfiske er tillatt i alle vann)
 
Nr Navn Høyde Areal
4 Tangetjern 1320 125
6 Eidsjøtjern 1235 110
8 Festningstjern 1233 200
9 Feitfisktjern, østre 1237 187,5
13 Tjern nordvest Hyttenuten 1224 87,5
14 Feitfisktjern, midtre 1237 275
15 Feitfisktjern, vestre 1241 75
16 Skjerhølnuttjern 1259 100
17 Steintjern 1312 850
18 Tjern øst/sørøst Steintjern 1318 75
19 Vegarhovdtjern, østre 1282 112,5
20 Vegarhovdtjern, midtre 1262 85
21 Vegarhovdtjern, vestre 1261 200
22 Vegarhovdtjern, søre 1264 100
23 Tangetjern, østre 1262 155
24 Tangetjern, midtre 1263 250
25 Tangetjern, vestre 1264 240
26 Storhellertjern 1274 150
27 Tjern sørvest Storhellertjern 1262 87,5
28 Tjern sør for Råstugo 1227 85
30 Elsjåen 1236 87,5
31 Elsjøtjern 1234 200
32 Tjern Langebuåni 1235 150
33 Tjern Langebuåni 1238 100
34 Langebutjern, søre 1250 100
35 Langebutjern, nordre 1247 475
36 Tjern Grjothalsen (ved grense) 1256 125
37 Krakavadtjern, nedre 1225 337,5
38 Krakavadtjern, øvre 1226 750 (525ØNS)
39 Tjern Krakavadmyrane 1225 100
40 Storfisktjern 1236 1150 (800ØNS)
41 Veisetjern 1238 200
42 Tjern ved Lomavikan 1218 75
43 Brutjern/tjønnan 1220 587,5
44 Tjern vest Langesjøen 1210 100
45 Skrovstjern 1226 125
46 Tjern sør for Kleivshovd 1218 110
47 Kleivshovdtjønnan 1216 525
48 Bakketjern 1212 212,5
49 Bakketjern, vestre 1213 1350
50 Bakketjern, østre   600
52 Tjern i Skyttarbudalen, søre 1177 75
53 Tjern i Skyttarbudalen, nordre 1177 100
54 Skaupsjøtjern, østre 1162 150
55 Skaupsjøtjern, midtre 1162 87,5
56 Skaupsjøtjern, vestre 1161 300
57 Lometjern 1229 275
58 Storholmtjern, østre 1220 162,5
59 Storholmtjern, vestre 1222 85
60 Grønenuttjern 1178 100
61 Grønenuttjern, nordre 1184 75
62 Tjern vest Situnuten 1248 75
63 Skaupungen 1150 175
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker