Øvre Numedal Fjellstyre>Fiske>Fangstrapport
Fangstrapport - Fiske
 
Fangst-statistikk stangfiske
Alle innbygdsboende som driver stangfiske i statsallmenningens vann oppfordres til å gi tilbakemelding av fangst til fjellstyret innen 15.10 hvert år.
Se siden om stangfiske for mer informasjon.
 
Merk at det er vekt på urensa fisk som skal legges inn i skjemaet. 
 
 
Fangst-statistikk garnfiske
Alle innbygdsboende som driver garnfiske i statsallmenningens vann pålegges å gi tilbakemelding av fangst til fjellstyret innen 15.10 hvert år.  Se siden om garnfiske for mer informasjon.
 
 
Tidligere artikler:
FANGSTRAPPORTSKJEMA
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker