Øvre Numedal Fjellstyre>Hardangervidda >Flora
FLORA
Dekket av et tykt, mykt, fjell-til-fjell teppe ligger Østvidda. De lange, vide linjer i landskapet særpreger denne delen av Hardangervidda, og er behagelig for fjellvandrere å gå i.
 
Her har fjellvandreren mye å glede seg over: De store utsiktene, men også livskraften i de små plantene som tilpasser seg høyfjellets barskhet. De mest vanlige plantene i snaufjellet er starr, frytler, siv og gress. De utmerker seg ikke så mye med iøynefallende farger, men med utsøkte og grasiøse former. Stivstarren stritter opp med svarte aks på næringsfattige rabber. Utover litt mer næringsrike myrsig står blankstarren, rank med skinnende sorte aks. På kalkrike myrer nikker sotstarren for hvert vindpust. Forskjellige frytler er planter som alltid er litt hårete og ofte rustrøde, med blanke brune frukter; Engfrytle, aksfrytler, og mange flere. Siv er tynne, spinkle, grønne planter som oftest står litt vått. Men en av disse sivene, rabbesiv, vokser på de tørreste rabber. Den opptrer i store mengder og utover i juli og august farger den hele sydvendte rabber rustrøde. Det er spennende å finne det lille tvillingsivet eller enda bedre trillingsivet på sine litt fuktige voksesteder.
 
Gressarter er mange. De retter sitt preg på de frodigste vollene rundt gamle leger. Ekstra saftig-grønn står gresset under vieren. Her finner du også de fargesprakende blomstene: Skogstorkenebb, rød jonsokkblom og forglemmegei. Alle disse er kjenninger fra lavlandet.
 
Langs stier og på voller vil du på varme dager se snøsøten, den blåeste av alle fjellplantene. Denne fjellets plante åpner seg bare på solskinnsdager når temperaturen stiger over 10C. Andre blå fjellplanter er fjellveronika og bergveronika. Den siste kan faktisk konkurrere med snøsøten når det gjelder intens blåfarge.
 
Østvidda har også sine "reinroseheier". På de næringsrike rabbene Storekrekken og i Rauhellernutan vokser reinrosen, en lav busk med stor, hvit krone og åtte kronblad. Der denne planten vokser, finner en ofte en artsrik flora av krevende arter, f.eks. bergstarr, og er du heldig også brudespore. På litt mer fuktige områder vil du her finne sildrearter som gulsildre, knoppsildre. Tidlig på sommeren også rødsildre. Oppover på de mer tørre, mosegrodde rabbene, i selskap med stivstarr og skogstjerne, står den flotte fjelltjæreblomen, ofte i mengder, dyprød og staselig.
 
Hvem skulle tro at det her oppe skulle finnes planter som tilhører orkidefamilien? Joda, Grønnkurlen er en du finner av og til på de mest næringsrike voksestedene. Brudespore og hvitkurle kan du også støte på. En vakker, liten fjellplante er fjellnøkkelblom. Den forekommer i små bakkehell. Med sitt syrin-lilla skjær er den lett å oppdage hvis en er på rett sted til rett tid.
 
Østvidda har en sjeldenhet, det er åkerbær som vokser rundt Mårvann. Det ville være mer naturlig å møte den på Finnmarksvidda enn på Hardangervidda. Det kan også nevnes at den stolte planten gullmyrklegg har sin sørgrense midt på Østvidda, omtrent ved Langesjøen.
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker