Øvre Numedal Fjellstyre>Hardangervidda >Geologi
GEOLOGI
Hardangervidda er et typisk høyfjellsplatå med lange fjellvidder og bølgende fjellpartier. Bare på den vestre delen av vidda er fjellene dramatiske.
 
Det harde grinnfjellet i de sørligste delene av Hardangervidda og ved Sørfjorden er rester av et over 1000 mill. år gammelt fjellandskap. Gjennom millioner av år forvitret berggrunnen, og for ca. 600 mill. år siden var Hardangervidda en plan bølget flate, det subkambriske peneplan.
 
Vidda var dekket av hav i ca. 150 mill. år, og det ble avsatt et sedimentert lag på flere hundre meter. Gjennom den kaledonske fjellkjedeformasjon ble store flak av grunnfjell presset inn over Hardangervidda, Jotundekket. Dette skjedde for ca. 400 mill. år siden.
 
Gjennom sprekkdannelse, forvitring og erosjon har de ulike dekkene blitt brutt ned og material fjernet fra Hardangervidda, senest i kvartærtiden da hele landet flere ganger var dekket av et tykt isdekke.
 
I dag finner vi rester av de ulike geologiske tidsaldere. Gneisser, granitter og vulkanske bergarter fra grunnfjellsperioden, skifer og sandsteiner fra tiden vidda stod under vann og rester av Jotundekket på Hårteigen og Hallingskarvet. I løpet av istiden har det skjedde en siste modellering av terrenget slik det framstår i dag.
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker