Øvre Numedal Fjellstyre>Hardangervidda >Tilsynsutvalget
TILSYNSUTVALGET
Fylkene Buskerud, Hordanland og Telemark har areal innenfor Hardangervidda nasjonalpark. Hvert av fylkene har et eget tilsynsutvalg. Tilsynsutvalgene, sammen med fylkesmennene i de tre fylkene, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken. Forvaltningsmyndighetenes ansvarsområde er beskrevet i kongelig resolusjon av 10. april 1981, sist endra ved kongelig resolusjon av 6. juni 1997.
 
Buskerud tilsynsutvalg er sammensatt av representanter fra kommunene Hol, Rollag, og Nore og Uvdal. Tilsynsutvalg har et forvaltningsansvar i den delen av nasjonalparken som ligger i Buskerud fylke. Utvalget skal følge med i utviklingen samt gi råd og uttale seg i saker som gjelder forvaltningen. Sekretariatet er plassert i Nore og Uvdal kommune.
 
Tilsynsutvalgets ansvarsområde omfatter:
 
  • Ombygginger av bygninger innenfor eksisterende grunnflate
  • Riving av gamle bygninger og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk
  • Uttak av torv til taktekking
  • Uttak av stein til vedlikehold av bygninger o.l.
  • Motorferdsel


Fylkesmannens ansvarsområde omfatter forvaltning av de vernereglene som ikke forvaltes av tilsynsutvalget. Fylkesmannen skal også gi tilsynsutvalget mulighet til å uttale seg før det blir fattet vedtak i prinsippsaker.

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark er under utarbeidelse og vil sannsynligvis medføre endringer i verneforskriftene
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker