Øvre Numedal Fjellstyre>Tilsynsutvalg
Årsraport div innfo. 2016 - 2019
7. april 2016
Fra og med 2017 vil vi ikke ha ansvaret for informasjon fra Tilsynsutvalget.
D.v.s. at dere ikke kan regne med at oppdateringer på hjemmesida, søknadsskjemaer o.l. gjøres via fjellstyrets hjemmeside. Slik informasjon finner dere via Nore og Uvdal
kommunes egen hjemmeside. 
Henvendelser ang. Tilsynsutvalget må rettes til Nore og Uvdal kommune v/sekretær. Tlf. 31024000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker